Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Проекти и партньори / Проекти от 2017г

   

Оценка на информационната стойност на уеб сайтовете на регионалните библиотеки (РБ) в България. Конструиране на препоръчителен модел на уеб сайт, отразяващ резултатите от дейността на регионалната библиотека.

 

Изследване готовността на обществените библиотеки в България за работа с ромски малцинствени групи

 

„Методика за измерване на информационно зависимото благополучие (Част 1: Апробиране на инструментариум за набиране на емпирични данни)“

 

Проучване, оценка на състоянието и дигитализация на културно наследство, съхранявано в подбалканските възрожденски центрове – музеи и библиотеки в Клисура, Сопот, Карлово и Калофер.

 

Реформация и Революция

 

Мъдрост, разбиране, диалог

 

Публични образи на образованието или как се договарят легитимни неравенства

 

Европейският съюз започва в училище. Европа и ЕС – образи и послания в българските учебници

 

Научен форум "Реториката в съвременното общество"

 

Кое предвижда устойчивоетта на мисловни уклони? Капацитет на работна памет, далечни асоциации и выприемчивост към беземислици като предиктори на рационалноетта

 

Психосоциални фактори, свързани с хазартното поведение в юношеска възраст

 

Удовлетвореност от живота и щастие в личния и професионалния живот

 

Апробация на въпросник за оценка на проблемни личностни черти в детска възраст

 

Бъдещето на ЕС и Източна Европа: Отбелязване на 30-годишнината на Катедра „Политология“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Войнишките изпращания в България през 70-те и 80-те години на ХХ век като културен феномен

 

Разработване и апробиране на Университетска програма за третата възраст

 

Развитието на българската държавна служба през призмата на професионалната реализация на възпитаниците на специалност Публична администрация – СУ „Св. Кл. Охридски

 

Изследване на отпадащите студенти в бакалавърска степен на обучение във Философски факултет