Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Проекти и партньори / Проекти от 2016г / Обучение на учители за работа с деца-бежанци

   

Ръководител на проекта от страна на СУ: проф. дпсн Снежана Илиева

Стартира проект „Обучение на учители за работа с деца-бежанци“

 

[REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527]

Capture 2

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа и обучение на учители по въпросите за правата на бежанците, преодоляване на езиковите бариери, управление на конфликти, управление на стреса, което да обогати техните умения за приобщаването и интеграцията в училищна среда на ученици-бежанци на възраст до 18 години.

 

Партньори по проекта са:

 

 • Университет Йълдъръм Бейазит (Yildirim Beyazit Universitesi), Турция – координатор на проекта;
 • Директорат по образованието - Анкара (Ankara Milli Egitim Mudurlugu), Турция;
 • Главна дирекция за управление на миграцията (Goc Idaresi Genel Mudurlugu), Турция;
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България;
 • Националната асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ), България
 • PhoenixKM BVBA, Белгия;
 • N.G.O. Civis Plus, Гърция;
 • Softqnr, Сърбия

 

Основните дейности по проекта включват обучение и развиване на умения у учителите в следните насоки:

 

 • междукултурна комуникация и толерантност;
 • разрешаване на конфликти;
 • управление на стреса;
 • емоционална интелигентност;
 • социо-културна компетентност и сензитивност;
 • стимулиране на социално приемливо поведение в училищна среда

 

Проектните дейности предвиждат теренни проучвания на предизвикателствата, с които се сблъскват учителите в България, Белгия, Турция, Гърция и Сърбия, когато имат деца-бежанци в класовете си, както и провеждането на 6 работни срещи между партньорите с цел обсъждане и координиране на съвместната дейност.

 

Очаквани резултати:

 

 • Създаване на Портал за оказване на взаимна подкрепа между учители, предоставящ широко разнообразие от ресурси, които ще бъдат със свободен достъп;
 • Изготвяне на методическо ръководство за директори на училища / главни учители;
 • Предоставяне на илюстриран обучителен материал и наръчник за учители;
 • Публикуване на помощни обучителни видео материали за учители, заснети по действителни казуси;
 • Създаване на мобилна платформа и интерактивни инструменти за взаимодействие за учители.

 

В проекта участва Университетски център по управление на конфликти и организационни изследвания към Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейската Комисия.

 

Ръководител на проекта от страна на СУ „Св. Климент Охридски“: проф. дпсн Снежана Илиева

 

Продължителност: 36 месеца