Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Проекти и партньори / Проекти от 2016г

   

 

Translatio studii. Граници и миграция на знанието в Средновековието

Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

Организационната култура като фактор за развитие на психологическия капитал

"Изследване и анализ на информационните компетентности на студентите от Философски факултет"

ЕКОЛОГИЯ НА ВИРТУАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ: КИБЕРЛЕКСИКОН

„Гражданските организации в процеса на осъществяване на публичните политики”

Тялото: вариации, спекулации, доктрини

„Промени в социалните позиции и житейските шансове в малкия град”

Предизвикателството Аристотел. 2400 години от рождението на Философа

Предизборна кампания и електорална динамика за Президентски избори 2016

Приложение на цифровата фотография при обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки"

Геният на мястото - градската идентичност като ресурс

Връзка между капацитет на работна памет и когнитивна рефлексия в българска културна среда

Научен форум „История на реториката: 2400 години от рождението на Демостен"

Междукултурна комуникация в процеса на обучение в докторска степен

УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

Проблемно и патологично хазартно поведение в ранна зряла възраст - рискови и протективни фактори

Обучение на учители за работа с деца-бежанци

Ръководител на проекта от страна на СУ: проф. дпсн Снежана Илиева

Европейско партньорство за хуманитарни действия (EUHAP)

Ръководител на проекта за СУ “Св. Кл. Охридски": проф. дпсн Снежана Илиева;