Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Център за психологическо консултиране и изследвания / Кога имам нужда от психологическа помощ и подкрепа?

   

Всеки студент, преподавател или служител към СУ “Св. Климент Охридски” може да се възползва от 3 безплатни консултативни сесии и възможност за продължаваща консултативно-терапевтична работа.

Ако вие или близък човек е в критично състояние пред емоционален или физически срив - потърсете спешна медицинска, психологическа или психиатрична помощ (виж Ресурси – психологична помощ)