Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ

   

М. януари 2021 г. – График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ*

 

 

 

 

Име фамилия

 

 

Имейл адрес

 

 

Присъствени дни

 

 

1

 

 

Левена Езекиева

 

 

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

 

 

11.01-15.01; 25.01-29.01; 08.02-12.02; 22.02-26.02

 

 

2

 

 

Захаринка Маринова

 

 

zmarinova@phls.uni-sofia.bg

 

 

04.01-08.01; 18.01-22.01; 01.02-05.02; 15.02-19.02

 

 

3

 

 

Ирена Черешарова

 

 

cheresharova@phls.uni-sofia.bg

 

 

сряда и четвъртък

 

 

4

 

 

Анелия Георгиева

 

 

amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

 

 

всеки ден

 

 

5

 

 

Иванка Петрова

 

 

v.petrova@phls.uni-sofia.bg

 

 

всеки ден

 

 

6

 

 

Бека Натан

 

 

natan@phls.uni-sofia.bg

 

 

сряда и петък

 

 

7

 

 

Росинка Тодорова

 

 

rtodorova@phls.uni-sofia.bg

 

 

онлайн

 

 

8.

 

 

Снежа Тилкиджиева

 

 

snezha.t@phls.uni-sofia.bg

 

 

12 и 26.01. от 13,00 до 17,00 ч.,каб. 62, Ректорат. 19.01. от 9,00 до 15,30 ч.,каб. 62, Ректорат. 16 и 23.01. от 13,00 до 17,00 ч. в каб. 409, бл. 4.

 

 

9

 

 

Антоанета Димитрова

 

 

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

 

 

четвъртък

 

 

10

 

 

Анна Иванова

 

 

anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

четвъртък

 

 

11

 

 

Мария Богданова

 

 

bogdanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

онлайн

 

 

12

 

 

Людмила Петрова

 

 

petrova@phls.uni-sofia.bg

 

 

вторник и четвъртък

 

 

13

 

 

Зорница Ангелова

 

 

zangelova@phls.uni-sofia.bg

 

 

онлайн

 

 

14

 

 

Ваня Йосифова

 

 

v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

 

 

онлайн

 

 

15.

 

 

Ваня Еленкова

 

 

elenkova@phls.uni-sofia.bg

 

 

понеделник, вторник и сряда

 

 

16.

 

 

Нина Иванова

 

 

npivanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

онлайн

 

 

17.

 

 

Стоянка Витанова

 

 

vitanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

сряда и четвъртък

 

 

18.

 

 

Елка Кибарова

 

 

kibarova@phls.uni-sofia.bg

 

 

онлайн

 

 

19.

 

 

Весела Кибарова

 

 

vkibarova@phls.uni-sofia.bg

 

 

всеки ден

 

 

20.

 

 

Димитър Сталев

 

 

dodostalev@phls.uni-sofia.bg

 

 

понеделник, сряда и петък

 

 

21.

 

 

Весела Цокева

 

 

v-tsokeva@phls.uni-sofia.bg

 

 

понеделник, сряда и петък

 

 

22.

 

 

Валентина Козарска

 

 

kozarska@phls.uni-sofia.bg

 

 

всеки ден

 

 

23.

 

 

Айредин Мехмедов

 

 

mehmedov@phls.uni-sofia.bg

 

 

в отпуск - ще бъде заместван от Снежинка Кайрова

 

 

24.

 

 

Снежинка Кайрова

 

 

snejijoro1928@abv.bg

 

 

всеки ден до обяд

 

 

25.

 

 

Милана Недялкова

 

 

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

 

 

всеки ден

 

 

26.

 

 

Красимир Димитров

 

 

krassimir_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

 

 

всеки ден

 

 

*В останалото време, извън посочения график, служителите ще работят онлайн.