Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Управление и органи / Декански съвет

   

Деканският съвет е помощен орган на декана. Той се състои от декана и заместник-деканите. Деканският съвет се председателства от декана.
Деканското ръководство е в непрекъсната връзка с ръководителите на катедри в разширен декански съвет, провеждан минимум два пъти месечно.

Декански съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация
(разширен състав)

проф. д-р Теодора Петрова – декан
проф. д-р Николай Михайлов - зам.-декан
проф. д-р Чавдар Христов - зам.-декан
доц. д-р Ефрем Ефремов - зам.-декан
доц. д-р Мария Попова – ръководител на катедрата „История и теория на журналистиката”
проф. д-р Веселина Вълканова - ръководител на катедрата "Пресжурналистика и книгоиздаване"
доц. д-р Вяра Ангелова – ръководител на катедрата “Радио и телевизия”