Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Професия и кариера / Професия и кариера - Връзки с обществеността

   

През 2003 катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” проведе емпирично социологическо проучване сред абсолвентите на специалността, което показва, че голяма част от тях се реализират в сферата на ВО и рекламата, Предстои допълнителната обработка на данните, след което катедрата ще предприеме конкретни стъпки за по-близка връзка и постоянни контакти с нейните абсолвенти. Сред випускниците на специалността „Връзки с обществеността” се открояват д-р Галин Бородинов, днес изпълнителен директор на агенцията ПР-поинт; Мария Гергова, от агенцията „Юнайтед Партнерс” и член на борда на ИПРА, Александър Дурчев, изпълнителен директор на Олд Ченъл Комюникейшънс, носител на две награди на Дружеството за връзки с обществеността за високи професионални постижения; Михайлина Абрашева, носителка на две награди на БДВО за политически ПР кампании и др. Много от завършилите специалността „Връзки с обществеността” се реализират в областта на рекламата. Значителен е броят на завършилите професионалното направление, които заемат ръководни длъжности в отделите за публична комуникация на държавни институции.