Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Професия и кариера / Професия и кариера - Книгоиздаване

   

Специалността „Книгоиздаване” поддържа постоянна обратна връзка с реалните и потенциални потребители на кадри в областта на книгоиздаването и наблюдава професионалния път на завършващите. За завършилите специалността „Книгоиздаване” е проектирана система за текущ мониторинг на потребностите на издателската и печатарската индустрия. През ноември 2004 г. на обща среща на висши училища, обучаващи кадри за системата на печатните комуникации и бизнеса, е оформен проектът за пълна база данни с обратна връзка между образователните институти и потребителите. От 2000 г. действа договор за сътрудничество между Факултета по журналистика и масова комуникация и Асоциацията на българските книгоиздатели, съгласно който членовете на асоциацията се ангажират да приемат на стаж и да привличат за сътрудничество студенти от специалност „Книгоиздаване”. Освен това преподавателите и специалистите по книгоиздаване поддържат постоянни лични контакти с ръководствата на основните издателства у нас и съдействат за приемането на студентите на стаж и участие в дейността им под други форми. В резултат на това завършили и студенти по книгоиздаване вече работят на постоянни договори или сътрудничат в повечето от утвърдените и авторитетни български издателства и книгоразпространителски фирми като “Труд”, “Сиела”, “Просвета”, “Прозорец”, “Анубис”, “Егмонт България”, “Слънце”, “Еднорог”, “Панорама”, “Пулсио”, “АБВ Писмена”, “Изток - Запад”, “Унискорп”, „Хермес”, „Фют”, „Колибри” и др. Друга част от студентите и завършилите „Книгоиздаване” намират реализация по проблемите на книгата и културата в редица национални медии – Българското национално радио, “Дарик радио”, Радио Франс интернационал, в. “Монитор”, списанията: “Тема”, „Жилище”, „Бизнес” и др. В по-висока образователна степен продължават образованието си: • 7 души в магистърски програми по други специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация, • 3 души като докторанти по книгоиздаване във Факултета по журналистика и масова комуникация. Въз основа на наличните данни може да се направи изводът, че над 90 на сто от завършилите и дипломиралите се студенти по „Книгоиздаване” продължават образованието си или намират реализация в сферата на книгоиздаването или близки области на медиите и културата.