Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“ / Допълнителен прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

   

Кандидатстване: 16 февруари - 15 април 2021 г.

Повече информация

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2020/2021 г.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ
ОНС
„Доктор“
Редовно обучение
(бр.)
1 Антропология на медиите 2
Медийна музика
Медийни и комуникационни изследвания
2 Визуална комуникация 2
Визуална комуникация
Медиен дизайн и комуникация
Пресфотография
Невербална комуникация
3 Електронни медии 3
Електронни медии
Радио и телевизия
Радиоформати
4 История на българската журналистика 2
5 Култура и медии 3
  Култура и медии
Масова култура
Интернет култура
6 Международна журналистика 2
  Международна журналистика
Балканите в медиите
Медиите в Европа
7 Онлайн журналистика и комуникация 2
Онлайн журналистика
Компютърно опосредствана комуникация
8 Пресжурналистика 3
Пресжурналистика
Рефлексивна журналистика (жанрови модели)
Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика)
9 Спортна журналистика 1
10 Теория и история на рекламата 1
  Теория на рекламата
История на рекламата
11 Теория на журналистиката и медиите 2
Теория на журналистиката и медиите
Социални конфликти, институции, журналистика
11 Теория на четенето 1
13 Типология и комуникация на книгата 2
  Типология и комуникация на книгата
Научно публикуване
Медиология на книгата