Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“ / Докторантско училище

   

Докторантско училище

Факултетът по журналистика и масова комуникация участва в съвместен проект с Философския факултет, Историческия факултет и Факултета по славянски филологии: „Докторантско училище. Устойчиво развитие на институционалната и социална среда на докторантите по социални и хуманитарни науки”. Проектът на Софийски университет “Св. Климент Охридски” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е приключен. За допълнителна информация следете страниците на Философски факултет: http://www.phls.uni-sofia.bg/ и на Асоциацията на докторантите http://www.phdgate.net/