Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Журналистика / Обща информация

   

ФЖМК приема докторанти по “Журналистика”, покриващи научноизследователската специализация на всички катедри във факултета.

Докторантските позиции се обявяват по група специалности и конкретна научна специалност за журналистиката и медиите (понякога допълнително конкретизирани в определена насока – Прескомуникация и медиатекст, Графичен дизайн, Електронни медии, и др).

В това отношение специалността “Журналистика” стъпва на образователната традиция и ползва академичния ресурс на Софийския университет и вече тридесетгодишния опит на неговия Факултет по журналистика и масова комуникация, доскоро единственото и най-реномираното учебно заведение, подготвящо водещите научни научно-преподавателски кадри – доктори, доценти и професори по масмедии и обществена комуникация.

През последните пет години по научната специалност “Журналистика” са обучавани 67 докторанти, от които 49 са редовни докторанти, 2 – задочен докторант и 16 – докторанти на самостоятелна подготовка.