Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.

   

Кандидатстване: 03.09. - 31.10.2018 г. Повече информация

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2018/2019 година

Докторска програма

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки - Журналистика

 

ОНС "доктор"

Редовно обучение

1 Балканите в медиите 1
2 Бизнес комуникация 1
3 Визуална комуникация 2
4 Връзки с обществеността 2
5 Вътрешнополитическа журналистика 1
6 Електронни медии 2
7 Емпирични изследвания в комуникацията 1
8 Ефективни комуникации в онлайн средата 1
9 Изграждане на имидж 1
10 История на българската журналистика 1
11 История на рекламата 1
12 Карикатурата в медиите 1
13 Компютърноопосредствана комуникация 1
14 Комуникации (маркетинг на медийно съдържание) 1
15 Комуникационни техники и умения 1
16 Култура и медии 1
17 Манипулации в комуникацията 2
18 Масова култура 1
19 Медиен дизайн и комуникация 2
20 Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика) 1
21 Медиен език и стил 1
22 Медиен мениджмънт 1
23 Медии и социални конфликти 1
24 Медийна икономика 1
25 Медийна музика 1
26 Международна журналистика 1
27 Научни медии и комуникации 1
28 Невербална комуникация 1
29 Онлайн журналистика 1
30 Психология на комуникацията 1
31 Радио и телевизия 2
32 Радиоформати 1
33 Редактиране 1
34 Рефлексивна журналистика (жанрови модели) 1
35 Спортна журналистика 1
36 Съвременна българска журналистика 1
37 Телевизионна журналистика 2
38 Теория на журналистиката и медиите 1
39 Теория на четенето 1
40 Типология и комуникация на книгата 1
41 Убеждаваща комуникация 1
42 Управление на медийно съдържание 1
43 Управление на репутационни кризи 1
44 Фотожурналистика 1
45 Чуждестранна журналистика 1