Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.

   

Кандидатстване: 01.09. - 31.10.2017 г. Повече информация

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз,
през учебната 2017/2018 година

 

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

ОНС „доктор“ Редовно обучение

 

1

Аудиовизуална продукция

 

1

 

2

Бизнес комуникация

 

1

 

3

Връзки с обществеността

 

3

 

4

Вътрешнополитическа журналистика

 

1

 

5

Графичен дизайн

 

2

 

6

Електронни медии

 

2

 

7

Ефективни комуникации в онлайн средата

 

1

 

8

Изграждане на имидж

 

1

 

9

Интернет култура

 

1

 

10

Компютърноопосредствана комуникация

 

1

 

11

Комуникации (маркетинг на медийно съдържание)

 

1

 

12

Комуникационни техники и умения

 

1

 

13

Управление на репутационни кризи

 

1

 

14

Култура и медии

 

1

 

15

Медиен дискурс (жанрови модели)

 

1

 

16

Медиен език и стил

 

1

 

17

Медиен маркетинг

 

1

 

18

Медиен разказ

 

1

 

19

Медийна икономика

 

1

 

20

Медийна музика

 

1

 

21

Медийни и комуникационни изследвания

 

1

 

22

Международна журналистика

 

1

 

23

Научни медии и комуникации

 

1

 

24

Невербална комуникация

 

1

 

25

Онлайн журналистика

 

1

 

26

Пресжурналистика

 

1

 

27

Прескомуникация (медиен анализ и медиакритика)

 

1

 

28

Радио и телевизия

 

2

 

29

Радиоформати

 

1

 

30

Редактиране

 

1

 

31

Социология на публичната комуникация

 

1

 

32

Спортна журналистика

 

1

 

33

Съвременна българска журналистика

 

1

 

34

Телевизионна журналистика

 

2

 

35

Теория на журналистиката и медиите

 

1

 

36

Теория на четенето

 

1

 

37

Убеждаваща комуникация

 

1

 

38

Управление на медийно съдържание

 

1

 

39

Фотожурналистика

 

1

 

40

Чуждестранна журналистика

 

1