Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Медии и комуникации / Публична защита на дисертационен труд

   

Трите катедри, ангажирани с подготовката и обучението на докторантите от специалността “Журналистика”, именно Катедрата “Теория и история на журналистиката”, Катедрата „Печат и книгоиздаване” и Катедрата “Радио и телевизия” на ФЖМК, поставят високи изисквания пред дисертационните трудове, насочвани за публична защита:

  • дисертациите да бъдат насочени към решаване на научни или научноприложни проблеми, свързани с нуждите на обществото, да съответствуват на съвременните постижения на науката и практиката и творчески да ги развиват;
  • да съдържат научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката;