Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Допълнителен прием на докторанти за учебната 2018/2019 г.

   

Кандидатстване: 1.03.-30.04.2019 г.

Повече информация

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за броя на местата за прием на редовни докторанти за обучение,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
държавна поръчка на незаетите места
от проведения конкурс през м. декември 2018 г.
за учебната 2018/2019 година

Докторска програма

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки - Журналистика

 

ОНС "доктор"

Редовно обучение

1 Балканите в медиите 1
3 Визуална комуникация 2
4 Връзки с обществеността 1
5 Вътрешнополитическа журналистика 1
6 Електронни медии 1
7 Емпирични изследвания в комуникацията 1
9 Изграждане на имидж 1
11 История на рекламата 1
12 Карикатурата в медиите 1
13 Компютърноопосредствана комуникация 1
14 Комуникации (маркетинг на медийно съдържание) 1
15 Комуникационни техники и умения 1
16 Култура и медии 1
17 Манипулации в комуникацията 2
18 Масова култура 1
19 Медиен дизайн и комуникация 2
21 Медиен език и стил 1
23 Медии и социални конфликти 1
25 Медийна музика 1
26 Международна журналистика 1
27 Научни медии и комуникации 1
30 Психология на комуникацията 1
31 Радио и телевизия 1
33 Редактиране 1
35 Спортна журналистика 1
36 Съвременна българска журналистика 1
37 Телевизионна журналистика 2
38 Теория на журналистиката и медиите 1
40 Типология и комуникация на книгата 1
41 Убеждаваща комуникация 1
43 Управление на репутационни кризи 1