Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Допълнителен прием на докторанти за учебната 2017/2018 г.

   

Кандидатстване: 01.03. - 30.04.2018 г. Повече информация

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз,
на незаетите места от проведения конкурс през м. декември 2017 г. за учебната 2017/2018 година

 

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 

ОНС „доктор“ Редовно обучение

 

1

Аудиовизуална продукция

 

1

 

2

Вътрешнополитическа журналистика

 

1

 

3

Графичен дизайн

 

1

 

4

Електронни медии

 

2

 

5

Компютърноопосредствана комуникация

 

1

 

6

Комуникационни техники и умения

 

1

 

7

Култура и медии

 

1

 

8

Медиен език и стил

 

1

 

9

Медийна музика

 

1

 

10

Научни медии и комуникации

 

1

 

11

Пресжурналистика

 

1

 

12

Радио и телевизия

 

2

 

13

Радиоформати

 

1

 

14

Телевизионна журналистика

 

2

 

15

Теория на четенето

 

1

 

16

Убеждаваща комуникация

 

1

 

17

Управление на репутационни кризи

 

1

 

18

Фотожурналистика

 

1

 

19

Чуждестранна журналистика

 

1