Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторантури / Докторантски курсове

   

Факултетът по журналистика и масова комуникация

обявява следните
ДОКТОРАНТСКИ КУРСОВЕ
за учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина Преподавател
Курсове, формиращи академични знания и компетенции  
Аудиовизуална комуникационна среда проф. д-р Лилия Райчева
Аудиовизуални платформи проф. д-р Теодора Петрова
Визуална комуникация проф. д-р Веселина Вълканова
Виртуалност и информационна етика проф. д-р Николай Михайлов
Дигитална комуникация доц. д-р Поля Иванова
Езиковата реалност: медиалингвистичен подход проф. д.н. Андреана Ефтимова
Журналистическа етика доц. д-р Вяра Ангелова
Журналистическа и медийна теория доц. д-р Мария Попова
Кроскултурни изследвания доц. д-р Диана Петкова
Медиен дискурс, медиен анализ, медиакритика проф. д-р Тотка Монова
Медийни социомодели, конструктивна журналистика доц. д-р Луливера Кръстева
Социални обрати и медиен разказ проф. дсн Снежана Попова
Курс по научното направление на докторантурата  
Аудиовизуални медии и комуникации доц. д-р Поля Иванова
Бизнес култура проф. д.н. Любомир Стойков
Българската журналистика и медии (1842-1944) проф. д-р Здравка Константинова
Журналистика 3.0 – дигитални практики проф. д-р Грета Дерменджиева
Медийна култура проф. д.н. Любомир Стойков
Мултимедия, интернет, журналистика доц. д-р Мария Попова
PR като обект на познание (методологически проблеми и методически подходи) проф. д-р Венцеслав Бондиков
Радио и публики проф. дсн Снежана Попова
Светът, политиката, медиите проф. д-р Мария Нейкова
Телевизионно програмиране в дигитална среда проф. д-р Теодора Петрова
Технология на връзките с обществеността доц. д-р Светослава Ковачева
Философия на езика и масова комуникация проф. д-р Николай Михайлов
Курс, формиращ специфични изследователски знания и компетенции  
Антропология на медийната музикална култура доц. д.н. Венцислав Димов
Дипломация и журналистика проф. дфн Милко Петров
Изкуство и журналистика доц. д-р Мария Попова
Институционални ПР дефицити доц. д-р Луливера Кръстева
Карикатурата в медиите проф. д-р Здравка Константинова
Корпоративен журнализъм - медийна идеология на прехода проф. д-р Тотка Монова
Мениджмънт на научните публикации доц. д-р Милена Цветкова
Научно цитиране доц. д-р Милена Цветкова
Развитие на рекламата до 1989 г. проф. д-р Здравка Константинова
Раса, етнос и религия в мултикултурното общество доц. д-р Светлозар Кирилов
Ромите – дискриминирани или сами виновни за положението си? доц. д-р Светлозар Кирилов
Световни стандарти за дисертационния проект доц. д-р Милена Цветкова
Социалистически телевизии доц. д-р Вяра Ангелова
Социални нагласи и медии доц. д-р Луливера Кръстева
Стратегическо планиране на събитийни комуникации доц. д-р Светослава Ковачева
Телевизионна журналистика доц. д-р Поля Иванова
Югоизточна Европа в съвременните международни отношения проф. д-р Мария Нейкова

 

Датите, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат уточнени допълнително при сформиране на група.

Докторантите могат да подават Заявление по образец до Декана на ФЖМК в кабинет №11 при г-жа Мариела Николова