Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Новини / Архив / Международна научна конференция „Състояние и развитие на медиите след промените от 1989 г. в страните от Централна и Източна Европа“ - 5-6 декември 2008 г.

   

Международната научна конференция „Състояние и развитие на медиите след промените от 1989 г. в страните от Централна и Източна Европа“, е организирана от редакцията на в. „Монд дипломатик” – българско издание, и Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски” под егидата на Международната организация на франкофонията.

Международна научна конференция

Състояние и развитие на медиите след промените от 1989 г.

в страните от Централна и Източна Европа

5 декември (петък), 9.30 – 18.00 ч. – Аула на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

6 декември (събота), 9.30 – 17.30 ч. – 65 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

5 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

Аула на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

9.00 – 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 10.00 ч. Откриване:

Представители на ректорското ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Георги Пирински, председател на Народното събрание на Република България

Юго Сада, председател на Делегацията за мир, демокрация и права на човека към Международната организация на франкофонията (OIF)

Бенедикт Контамен, директор на Центърa за култура и сътрудничество – „Френски институт“ – София

Проф. д.ф.н. Венко Кънев, директор на в. „Монд дипломатик“ – българско издание

 

Първо заседание

Медиите пред предизвикателствата на възстановената демокрация

Водещ: Проф. д.ф.н. Венко Кънев

10.00 – 10.20 ч.Проф. д.ф.н. Васил Проданов, директор на Институт за философски изследвания на Българската академия на науките, България
Основни черти на публичната сфера на „казино капитализма”, генерирани от медиите в Източна Европа

10.20 – 10.40 ч. Жан-Клод Гийо, заместник-председател на Висшия съвет за аудиовизия на френската общност в Белгия
От саморегулацията до държавната регулация

10.40 – 11.00 ч. Доц. д-р Анна Кръстева, ръководител на Департамент „Политически науки“ и Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES), Нов български университет, България
Посткомунистическите медии: политиката като скандал

11.00 – 11.15 ч. Дискусия по докладите

11.15 – 11.30 ч. Кафе-пауза

11.30 – 11.50 ч.Лоик Ервуе, медиатор на RFI, Франция
Аномалиите през изминалия век и основанията за надежда

11.50 – 12.10 ч. Корина Василопулу, журналистка в международния отдел на „Kyriakatiki Eleftherotypia“, заместник главен редактор на гръцкото издание на „Монд дипломатик“, Гърция
1989 г.: Една различна стена падна в Гърция. Нахлуването на частната телевизия в информационния свят

12.10 – 12.30 ч. Доц. д-р Здравка Константинова, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на Бюрото на мрежата „Теофраст“ и на Бюрото на Българската секция на Международния съюз на журналистите-франкофони (UPF), България
Екософия“ на журналистиката

12.30 – 12.45 ч.Дискусия по докладите

 

Второ заседание

Състояние и развитие на медиите след падането на Берлинската стена

Водещ: Юрий Борисов, главен редактор на в. „Монд дипломатик“ – българско издание

14.00 – 14.15 ч.Проф. Михай Коман, Букурещки университет, Факултет по журналистика и комуникационни науки, Румъния
Посткомунистическите журналистически елити в пресата: от героите на революцията до медийните магнати

14.15 – 14.30 ч. Велислава Дърева, журналистка, България
За свободата на словото

14.30 – 14.45 ч. Ян Санд, ръководител на Катедра по журналистика, Филологически факултет, Университет „Комениус“, Братислава, Словакия
Демократизацията на медиите в Чехословакия след 1989 г.

14.45 – 15.00 ч. Георги Готев, главен редактор на EurActiv, Брюксел, България
Паралелните светове на българската и европейската журналистика

15.00 – 15.15 ч. Дискусия по докладите

15.15 – 15.30 ч. Джудит Морва, преподавателка във Висшето училище по външна търговия в Будапеща, Унгария
Пресата в Унгария

15.30 – 15.45 ч. Петер Акос Фервагнер, асистент в Катедра по съвременна история и средиземноморски изследвания към Сегедския университет, Унгария
Ситуацията в печатната преса в Унгария след промяната на режима

15.45 – 16.00 ч. Стефан Люсон, директор на румънското издание на „Монд дипломатик“, Румъния
Развитието и ролята на медиите в Румъния

16.00 – 16.15 ч. Томас Клаус, заместник главен редактор на „Курие де Балкан“
Курие де Балкан“, опитът на една регионална франкофонска медия

16.15 – 16.30 ч.Дискусия по докладите

16.30 – 16.45 ч. Кафе – пауза

16.45 – 17.00ч. Слободан Релич, главен редактор на списание „НИН“, издател на сръбското издание на „Монд дипломатик“, Сърбия
Медийните свободи, дивият капитализъм и малките държави от бивша Югославия

17.00 – 17.15 ч. Збигнев Марчин Ковалевски, заместник главен редактор на полското издание на „Монд дипломатик“, Полша
Прочистване и подчинение: аферата с така наречената лустрация на журналистическата гилдия в Полша

17.15 – 17.30 ч. Енес Мусабашич, журналист, Информационна емисия, Радио-Телевизия Босна и Херцеговина (БХРТ), Сараево, Босна и Херцеговина
От контролирани към свободни медии

17.30 – 17.45 ч. Борян Йовановски, журналист, TВ Канал 5 – „Еврозум“, Македония
Демократура“

17.45 – 18.00 ч. Дискусия по докладите

18.00 ч. ПРЕМИЕРА на книгата на Серж Алими „Новите кучета пазачи“
Серж Алими, директор на „Монд дипломатик“, Франция

 

6 ДЕКЕМВРИ 2008

65 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Трето заседание

Кризи в медийно изражение

Водещ: Александра Велева, Международна организация на франкофонията (OIF)

9.30 – 9.45 ч.Проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Визуалната комуникация в българските и чуждестранните печатни медии

9.45 – 10.00 ч. Мишел Митсос, главен редактор на международния отдел на гръцкия вестник „ТА НЕА“, Гърция
Журналистиката, една от жертвите на икономическата криза

10.00 – 10.15 ч. Один Линардату, главен редактор на Националния информационен отдел на Гръцката национална телевизия, HELLENIC BROADCASTI, Гърция
Скорост и надеждност: случаят с електронните медии

10.15 – 10.30 ч. Марина Ракич, журналистка, редакторка, Агенция БЕТА, Сърбия
Сърбия в преход: медиите се разрастват, предизвикателствата също

10.30 – 10.45 ч.Дискусия по докладите

10.45 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 11.15 ч. Велизар Енчев, д-р по международно право и международни отношения, България
Иракската война и манипулациите на политиците и медиите – 2003-2008 г.

11.15 – 11.30 ч. Катаржина Биелинска, докторант в Graduate School for Social Research, Полска академия на науките, сътрудничка на полското издание на „Монд дипломатик“, Полша
Национал-католицизмът с таке от ангорска вълна: медийната империя на отец Ридзик в Полша

11.30 – 11.45 ч. Мария Сирмопулу, доктор по информация и комуникация, Католически университет Льовен, Белгия; сътрудничка на Гръцкия институт за проучване на общественото мнение Kapa Research, експерт по социологически проучвания и обществени допитвания, Гърция
Балкански кризи и медийно изграждане на националните идентичности

11.45 – 12.00 ч. Павло Сиско, ръководител на Катедрата по живи езици, Университет „Фан С. Ноли“, Корча, Албания
Кризата на печатните медии в Албания. Как може да се излезе от нея?

12.00 – 12.15 ч. Дискусия по докладите

 

Четвърто заседание

Регулация и саморегулация

Водещ: Проф. д.ф.н. Венко Кънев

14.00 – 14.15 ч. Кристиан Кастеран, журналист, Франция
Деонтология и професионални практики

14.15 – 14.30 ч. Д-р Светослав Терзиев, коментатор на в. „Сега“, България
Саморегулацията все пак работи

14.30 – 14.45 ч. Петя Миронова, председател на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти, заместник-председател на Националната комисия за етика в печатните медии, България
Когато медиите пренебрегват етиката, доверието към тях изчезва

14.45 – 15.00 ч. Рьоно дьо ла Брос, доцент във Факултета по право и политически науки на Университета в Реймс, Франция
Европейската журналистика: утопия или демократическа необходимост

15.00 – 15.15 ч.Дискусия по докладите

15.15 – 15.30ч. Проф. дсн Снежана Попова, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Политиката на думите (образи на имиграцията в българската и френската преса)

15.30 - 15.45 ч. Гл. ас. д-р Елена Метева-Русева, катедра по Романистика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Различният език: употреба в българските вестници

15.45 – 16.00 ч. Анила Сарачи, лектор по Теория на комуникацията, катедра по език и литература, Университет „Фан С. Ноли“, Корча, Албания
Езиковата проблематика в албанските визуални медии

16.00 – 16.15 ч. Марин Бодаков, редактор литература във в. „Култура“, асистент във Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
Литература и медия: за възможностите на една психоаналитична аналогия

16.15 – 16.30 ч. Анелия Славейкова, журналистка, кореспондент на в. „Пари“ – Видин и координатор на Фондация „Програма достъп до информация“, България
Тревоги за регионалната журналистика

16.30 – 16.45 ч. Дискусия по докладите

16.45 – 17.00 ч. Кафе-пауза

17.00 – 17.30 ч. Закриване

Работни езици: български и френски език. Симултанен превод