Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / Пресжурналистика и книгоиздаване

   

Ръководител: Проф. д-р Веселина Вълканова
Приемно време:
Понеделник
13,30 - 15 часа
кабинет: 24, ет. ІI
тел: 987 91 48
e-mail: valkanovav@gmail.com

Катедрата “Пресжурналистика и книгоиздаване” осигурява специализираното обучение по печатни медии и агенционна журналистика на специалността “Журналистика” и преподаването на спецификата на пресата за бакалаври и магистри от специалността “Връзки с обществеността”.

Катедрата “Пресжурналистика и книгоиздаване” води обучението по “Книгоиздаване” в образователно-квалификационната степен “бакалавър” и магистърските програми "Преса и медии", "Медиен дизайн", "Спортна журналистика", "Книгоиздаване през ХХІ век", "Онлайн журналистика и медии".

Обучението на студентите се провежда в Учебната редакция (в която се водят практически занятия по Учебна редакция и по Учебно издателство), Студиото по печат и книгоиздаване, Залата по информационни технологии и нови медии, Фотолабораторията, в учебните зали и комплекси на ФЖМК. Учебна база на студентите са множество учебни медии.