Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / Комуникация, връзки с обществеността и реклама

   

Ръководител: доц. д-р Дияна Петкова
вторник 15.00 – 17.00
кабинет: 67, ет. ІІІ
тел. 9308 493
еmail: petkovadp@yahoo.com
dijanapp@uni-sofia.bg

Катедра “Комуникация, връзки с обществеността и реклама” осигурява специализирано обучение по връзки с обществеността в бакалавърската степен, както и на студенти в магистърска степен - публична комуникация. Бакалаврите завършват с образователно квалификационна степен “Експерт по връзки с обществеността”, а магистрите – с образователно квалификационната степен – “Магистър по публична комуникация”. Обучението на студентите се извършва в учебните зали и комплекси на ФЖМК, както и в Кабинета по комуникации и връзки с обществеността.

За катедрата

Преподаватели