Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / Комуникация, връзки с обществеността и реклама

   

Ръководител: проф. д-р Николай Михайлов
Приемно време:
понеделник 11 - 12 ч.
кабинет: 28, етаж II
тел. 029807972
e -mail: nikolajkm@uni-sofia.bg

Катедра “Комуникация, връзки с обществеността и реклама” осигурява специализирано обучение по връзки с обществеността в бакалавърската степен, както и на студенти в магистърска степен - публична комуникация. Бакалаврите завършват с образователно квалификационна степен “Експерт по връзки с обществеността”, а магистрите – с образователно квалификационната степен – “Магистър по публична комуникация”. Обучението на студентите се извършва в учебните зали и комплекси на ФЖМК, както и в Кабинета по комуникации и връзки с обществеността.

За катедрата

Преподаватели