Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / История и теория на журналистиката / Преподаватели

   

проф. д-р Луливера Кръстева
Гост-преподавател

Приемно време:
понеделник 14.00 – 15.00
кабинет: 71, ет. ІV
тел: 9308 236

е-mail: lulivera@abv.bg
lkrusteva@uni-sofia.bg

Медийни аспекти и социални конфликти

Медиите и държавните институции

Вътрешна политика и журналистика

доц. д-р Светлозар Кирилов Иванов

Приемно време:
четвъртък 12.00 - 14.00
кабинет: 70, ет. ІV
тел: 9308 242
е-mail: svetloz_iv@yahoo.com
skivanov@uni-sofia.bg

Социология

Преходът и медиите

Малцинства и журналистика

доц. д-р Мария Попова

Ръководител
Приемно време:
Понеделник 13.00 до 15.00 ч.
кабинет: 59, ет. ІII
тел: 02/9308 374

е-mail: mariapopoff@hotmail.com
mapopova1@uni-sofia.bg

Теория на журналистиката и медиите

Теория на медиите

Изкуство и медии

Арт журналистика

доц. д-р Бисер Златанов

понеделник 10.00 до 12.00
кабинет: 71, ет. ІV
тел: 9308 236
biserz@abv.bg
bvzlatanov@uni-sofia.bg

Медиен маркетинг

Основи на икономическата теория

доц. д-р Ясен Бориславов
Приемно време:
понеделник 11.00 - 13.00
кабинет: 53, ет. ІII
тел: 9308 274
e-mail: yasenbo@gmail.com
jbbojchev@uni-sofia.bg

История на българската журналистика

Гурме и медии

Майсторски клас

доц. д-р Ралица Ковачева
каб. 71, ет IV
понеделник 12.00 - 13.00
сряда 13.00 - 14.00
тел: 9308 236
kovacheva.r@gmail.com
rckovachev@uni-sofia.bg

Световната политика в медиите

Теории за международните отношения

гл. ас. д-р Екатерина Титова-Станковски
кабинет: 59, ет. ІII
тел: 02/9308 374
Култура и медии
Бизнескомуникация
Ани Николова
кабинет: 10, ет. I
тел. 029308226
e-mail: aivanovan@uni-sofia.bg
Инспектор учебна дейност