Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Кариери, стажове, стипендии / Международно сътрудничество

   

В сферата на изследванията по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване ФЖМК поддържа дълготрайно сътрудничество със сродни институти от европейски държави. В рамките на сътрудничество с Висшето училище по журналистика, Лил, Франция в последните пет години двама преподаватели от специалност “Журналистика” , проф. дфн Милко Петров и доц. д-р Здравка Константинова, публикуваха студии в признатото специализирано френско издание “Les Cahiers de journalisme”. Проекти между двете институции се развиват ежегодно от 1995 г.
Факултетът по журналистика и масова комуникация работи по програми на DAAD - Германската служба за академичен обмен, по програмата за обмен на кадри между Република България и Федерална република Германия. Преподаватели участват в конкурси по изследователски проекти. Факултетът работи по съвместни проекти заедно с Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” за академичен обмен и стимулиране на най-добрите студенти. Трима преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация са лектори в съвместен интердициплинарен магистърски курс на Центъра за немски и европейски изследвания „Германикум” по съвместна програма между Софийския университет „Свети Климент Охридски” и Техническия университет – гр. Дрезден.
ФЖМК е партньор по проект на ЕС по програмата “Леонардо да Винчи” заедно с Deutsche Horfunkakademie – Dortmund (2004). Проектът е озаглавен “Траймидиал” /2004-2006/ и е насочен към установяване на нуждите от обучение за журналисти, работещи в локални радио- и телевизионни станции в он-лайн среда.

ФЖМК си сътрудничи тясно с EJTA. Европейската асоциация за обучение на журналисти работи за подобряване на обучението по журналистика и за стимулиране на на европейското сътрудничество в областта на журналистиката. Асоциацията организира конференции и семинари по значими за журналистическата професия проблеми. EJTA прави изследвания на европейско ниво на важни за журналистиката въпроси. EJTA стимулира обмена на преподаватели и студенти. Асоциацията представлява своите членове при контакти с институционални партньори като Европейската комисия, ЮНЕСКО, сдружения на журналисти и редактори.