Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Заповед на декана на ФСлФ от 27.03.2020 г.

   

Заповед

 

С цел оптималното протичане на дистанционното обучение във ФСФ разпореждам онлайн лекции и упражнения да се провеждат съгласно утвърденото преди началото на семестъра разписание. Промяна на деня и часа за провеждане на онлайн лекции и упражнения може да има само при условие, че студентите нямат по разписание лекция или упражнение по друга дисциплина в същото време или пък има експлицитно съгласие от страна на преподавателя, който по разписание е определен да провежда занятия с тези студенти в този ден и час.

 

 

доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

 

 

София

27.03.2020 г.