Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Теория на литературата / Преподаватели

   

Катедра "Теория на литературата"

 

Сектор по теория на литературата

проф. д-р Амелия Личева - ръководител - licheva@slav.uni-sofia.bg

доц. д-р Ирен Александрова - alexandrova@slav.uni-sofia.bg

доц. д-р Димитър Камбуров -

d_kambourov@slav.uni-sofia.bg

доц. д-р Тодор Христов - tdechev@uni-sofia.bg

доц. д-р Дарин Тенев - darintenev@slav.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мария Калинова - maria.kalinova@slav.uni-sofia.bg

ас. Еньо Стоянов - enyo_stoyanov@slav.uni-sofia.bg

ас. Богдана Паскалева - b_paskaleva@slav.uni-sofia.bg

 

Сектор по антична и западноевропейска литература

проф. д-р Миглена Николчина-Маринова - m_nikolchina@slav.uni-sofia.bg

доц. д-р Цветанка Василева-Хубенова - hubenova@slav.uni-sofia.bg

доц. д-р Огнян Ковачев - ognyan@slav.uni-sofia.bg

доц. д-р Калин Михайлов - kalin_m@slav.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Камелия Спасова - k_spasova@slav.uni-sofia.bg