Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Общо, индоевропейско и балканско езикознание / Преподаватели

   

Катедра "Общо, индоевропейско и балканско езикознание"

 

Доц. д-р Русана Бейлери

rbeyleri@slav.uni-sofia.bg

албански език, албанска литература

Доц. д-р Биляна Михайлова

biliana@slav.uni-sofia.bg

индоевропейско езикознание, общо езикознание, палеобалкански езици

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

katya@slav.uni-sofia.bg

балканско езикознание, общо езикознание, компютърна лингвистика, албански език

Доц. д-р Албена Мирчева

albena_mircheva@slav.uni-sofia.bg

увод в езикознанието, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици

Доц. д-р Мая Александрова

m.alexandrova@slav.uni-sofia.bg

балканско езикознание, общо езикознание, социолингвистика

Доц. д-р Дарина Младенова-Михайлова

dmaksimovm@uni-sofia.bg

увод в общото езикознание, ареална лингвистика

Гл. ас. д-р Фотини Христакуди

fotiny_hr@slav.uni-sofia.bg

гръцки език, гръцка литература

Гл.ас. д-р Лора Ненковска

nenkovska@slav.uni-sofia.bg

румънски език и литература