Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Българска литература / Преподаватели

   

Катедра "Българска литература"

 

 

проф. дфн Валери Стефанов

v.stefanov@slav.uni-sofia.bg

българска литература след I световна война

проф. д-р Милена Кирова

milеna_kirova@hotmail.com

българска литература след Освобождението

проф. д-р Божидар Кунчев

kunchevbb@gmail.com

българска литература след I световна война

проф. дфн Николай Чернокожев

N.Chernokozhev@slav.uni-sofia.bg

възрожденска литература и литература след Освобождението

проф. д-р Иван Иванов

ivanov@slav.uni-sofia.bg

нова българска литература

доц. д-р Катя Станева

stanevak@mail.bg

възрожденска литература

доц. д-р Паулина Стойчева

pstoycheva@yahoo.com

детска литература, нова българска литература

доц. д-р. Бойко Пенчев

boyko@slav.uni-sofia.bg

нова българска литература

доц. д-р Николай Папучиев

papuchiev@gmail.com

културна антропология. Български фолклор

доц. д-р Ани Илков

ailkov@slav.uni-sofia.bg

българска литература след Освобождението

ас. Биляна Борисова

bborisova@slav.uni-sofia.bg

 

нова българска литература

гл. ас. д-р Надежда Александрова

n.alexandrova@slav.uni-sofia.bg

възрожденска литература

гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова

noemi@slav.uni-sofia.bg

нова българска литература

гл. ас. д-р Мария Илчевска

m_iltchevska@slav.uni-sofia.bg

културна и социална антропология, български фолклор, антропология на славянските народи, антропология на балканските народи

гл. ас. д-р Кристина Йорданова

kristina_jordanova@abv.bg

нова българска литература

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

nadezhda.sto@gmail.com

нова българска литература

Гл.ас. д-р Сирма Данова

sirmadanova@abv.bg

възрожденска литература
Лора Султанова
стая 138, тел. 9308 535
филолог-специалист