Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Българска литература / Преподаватели

   

Катедра "Българска литература"

 

проф. дфн Валери Стефанов

v.stefanov@slav.uni-sofia.bg

българска литература след I световна война

проф. д-р Милена Кирова

m.kirova@slav.uni-sofia.bg

българска литература след Освобождението

проф. дфн Николай Чернокожев

N.Chernokozhev@slav.uni-sofia.bg

възрожденска литература и литература след Освобождението

проф. д-р Иван Иванов

iv_ivanov@slav.uni-sofia.bg

нова българска литература

доц. д-р. Бойко Пенчев

penchev@uni-sofia.bg

нова българска литература

доц. д-р Николай Папучиев

papuchiev@uni-sofia.bg

културна антропология. Български фолклор

доц. д-р Надежда Александрова

n.alexandrova@slav.uni-sofia.bg

възрожденска литература

доц. д-р Ноеми Стоичкова

stoichkova@slav.uni-sofia.bg

нова българска литература

доц. д-р Надежда Стоянова

nadezhdaas@uni-sofia.bg

нова българска литература

гл. ас. д-р Биляна Борисова

bborisova@slav.uni-sofia.bg

нова българска литература

гл. ас. д-р Мария Илчевска

m_ilchevska@slav.uni-sofia.bg

културна и социална антропология, български фолклор, антропология на славянските народи, антропология на балканските народи

гл. ас. д-р Кристина Йорданова

kristina_yordanova@slav.uni-sofia.bg

нова българска литература

гл.ас. д-р Мария Маринова

m_marinova@slav.uni-sofia.bg

културна и социална антропология, български фолклор

 

Полина Заркова

pzarkova@uni-sofia.bg

филолог-специалист