Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Съобщение за докторантите от ФСлФ

   

СЪОБЩЕНИЕ

за докторантите от ФСлФ

 

Уважаеми колеги,

 

Уведомяваме ви, че предложението за разпределение на допълнителните средства за стимулиране на докторантите по Програмата на МОН е изпратено от ФСлФ по надлежния ред и в срок към ръководството на Университета. В момента се извършва сверяване на данните в докладите от Комисия, назначена от Ректора, след което ще бъде изготвена заповед за изплащане на средствата.

 

От Деканското ръководство на ФСлФ