Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / София Ангелова Ангелова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки” на тема „Сънищата на разума: истории на лудостта в българската проза от освобождението до средата на 80-те години на XX век”.

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: