Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Николай Георгиев Папучиев, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките" по професионално направление 2.1 Филология (културна антропология; антропология на българите, български фолклор) на тема: „Преобразяване на традиционната култура в модерен разказ за нацията. Антропология на вещта и символните форми”.

 

Материали:

Автореферат на доц. д-р Николай Папучиев

 

Рецензии:

 

Становища: