Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Д-р Людмила Беженару (Яшки университет, Румъния), Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки” на тема: „Концептът „малка родина“ в диалога на националните литератури от ХХ–ХХI век”

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: