Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Места за прием - платена форма на обучение

   

Факултет по славянски филологии

 

Места за прием на докторанти - платено обучение за уч. 2017/2018 г.

 

 

 

 

 

шифър

 

 

направление

 

 

докторска програма

 

 

редовно

 

 

задочно

 

 

1

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

 

1

 

2

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

1

 

3

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на ХIII век)

 

1

 

4

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на XIX век)

 

1

 

 

 

5

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

 

1

 

 

 

6

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Съвременна руска литература - ХХI век)

 

1

 

 

 

7

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Чешки език)

 

1

 

 

 

8

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Полски език)

 

1

 

 

 

9

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

1

 

 

 

10

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Словашки език)

 

1

 

 

 

11

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Украински език)

 

1

 

 

 

12

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Съвременно полско и западноевропейско литературознание)

 

1