Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Кандидатстване и места за прием държавна поръчка

   

 

Прием за учебната 2023/2024 година

 

Кандидатстване: 01.09.2023 г. - 31.10.2023 г.

 

Предложение за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, за учебната 2023/2024 година

 

Факултет по славянски филологии

 

Места за прием по държавна поръчка

 

шифър

 

направление

 

докторска програма

 

р

 

з

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Морфология)

 

1

 

 

  2.1 Филология Български език (Социолингвистика) 1  
  2.1. Филология Български език (История на българския книжовен език) 1  
2.1. Филология Български език (Синтаксис и прагматика) 1  

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (Старобългарски език)

 

1

 

 

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Български език (История на българския език)

 

1

 

 

  2.1. Филология Български език (Приложна лингвистика) 2  

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Славянски езици (Чешки език)

 

1

 

 

  2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1 1

 

 

 

 

2.1.

 

 

Филология

 

 

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

 

 

1

 

 

 

 

2.1. Филология Славянски езици (Съвременен руски език) 1
  2.1. Филология Славянски езици (Съвременен руски език - морфология) 1  
  2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на полската литература) 1  
  2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на сръбската и хърватската литература) 1  
2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Сравнително балканско литературознание 1 1

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)

 

2

 

 

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание)

 

1

 

1

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

 

1

 

1

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

 

1

 

1

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Българска литература (Старобългарска литература)

 

1

 

 

2.1. Филология Българска литература (Литература на Българското възраждане) 1  
2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 1  
  2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Втората световна война до 1989 г.) 1  
  2.1. Филология Българска литература (Най-нова българска литература след 1989 г.) 1  
  2.1. Филология Фолклористика (Антропология на българите. Български фолклор) 1 1
  2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1  

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Стара руска литература)

 

1

 

 

 

 

2.1. Филология Руска литература (Руска литература на ХІХ век) 1

 

 

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Руска литература (Съвременна руска литература XX - ХХІ век)

 

1

 

 

 

 

 

2.1.

 

Филология

 

Теория и история на литературата (Теория на литературата)

 

2

 

 

1.3. Педагогика на обучението по Методика на обучението по български език 1  

 

 

 

1.3.

 

Педагогика на обучението по

 

Методика на обучението по литература

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

35

 

7