Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по славянски филологии / Славянска филология / Квалификационна характеристика

   

Специалността Славянска филология е най-старата специалност в един от най-старите факултети на Софийския университет, от която по-късно се обособяват българска филология и руска филология. Съществена особеност на специалността е, че в нея студентите задължително получават две равнопоставени специалности, като втората е Българска филология.

В специалността се подготвят филолози слависти (по полска филология, чешка филология, словашка филология, украинска филология, сръбска и хърватска филология със специализация по словенски език и литература), които могат да работят като научни работници, редактори, преводачи и кореспонденти, преподаватели по съответния славянски език и литература и учители по български език и литература.

Поради характера на учебния план, който включва две равнопоставени специалности и предполага по-продължително и интензивно изучаване на славянските езици (два задължително), срокът на обучение е петгодишен и приключва с придобиване на магистърска степен. Обучението е само редовно.