Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Програма "Еразъм+" / Конкурс за преподавателска мобилност за уч. 2018/2019 г.

   

Уважаеми колеги,

 

Комисията по програма „Еразъм+” на Факултета по славянски филологии обявява конкурс за попълване на 15 места за преподавателска мобилност през учебната 2018-2019 година. Мобилността трябва да обхваща 6 дни (4 дни за лекции или обучение, и 2 дни - за път). По-дълъг престой е възможен за сметка на пътуващия.

 

Съгласно общоуниверситетските изисквания, критериите са както следва:

 

Критерии за допустимост и селекция на кандидатите:

Кандидатът трябва да е преподавател/служител в Софийския университет;

Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния Еразъм договор;

Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;

Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които съдействат активно за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;

Приоритетно се одобряват преподаватели, които не пътуват по други международни договори.

 

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

- когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция,

- които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни Еразъм студенти;

За мобилност с цел обучение, приоритетно се одобряват преподаватели/служители, при които заявената мобилност е пряко свързана с повишаване на тяхната професионална квалификация и умения, за изпълнение на задълженията им в СУ.

При повече кандидатури и набиране на равен брой точки с приоритет ще бъдат одобрявани преподаватели/служители, които през последните 5 (пет) години са ползвали по-малко мобилности.

 

Заявления за кандидатстване по приложения образец, придружени с покана от приемащия университет (или електронно писмо от координатора по програмата в университета-партньор), се подават в Деканата на ФСФ (230 кабинет) в срок до 20 октомври 2018 г.

 

Актуално действащите договори са представени в допълнителна таблица.

 

Оценка на кандидатурите при изпълнение на горните критерии:

 

 

Допълнителни критерии:

 

 

Точки

 

 

1. Работа с Еразъм студенти

 

 

До 4 т.

 

 

2. Приемане на Еразъм преподаватели от университети-партньори

 

 

До 3 т.

 

 

3. Координатор/контактно лице по договора

 

 

До 2т.

 

 

4. Административна работа по програма „Еразъм+”

 

 

1 т.

 

 

Общо

 

 

10 т.

 

 

За повече информация можете да се обръщате към координатора по програма „Еразъм+” на Факултета по славянски филологии проф. д-р Амелия Личева.

 

Съгласно изискванията, решенията на комисията по програма „Еразъм” ще бъдат обявени след одобрение на Декана на ФСФ.

 

Актуално действащи договори

Заявление за участие с цел обучение

Заявление за участие с цел преподаване