Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Летен семинар по български език и култура - 2020 г.

   

 

Важно съобщение

 

Уважаеми участници в 58-я летен семинар,

Благодарим за вашето желание да участвате в нашия семинар, но за съжаление влошаващата се ситуация на разпространение на вируса Ковид-19 доведе до рязко намаляване на броя на участниците. От първоначалните 37 заявки потвърдиха участието си 21 колеги, а към 29 юни те са само 3 и в свръх оптимистичната прогноза могат да пожелаят да участват още най-много шестима души. Поради увеличаващия се брой заразени с корона вирус и силно ограничените полети до Летище София, едва ли броят на желаещите ще се увеличи.

С оглед на реалността, 58-ят Летен семинар се отлага за 2021 г., а ако някои от участниците вече са закупили билети или по други причини желаят непременно да участват, молим да се пренасочат към Семинара във Великотърновския университет. Там университетът разполага със собствена леглова база и студентски стол и не е проблем да приюти евентуалните пренасочени колеги още от 12 юли.

Надяваме се, че през следващата година ще се срещнем. Пазете се и бъдете здрави.

Проф. Панайот Карагьозов, директор на семинара

 

Dear participants in the 58th Summer Seminar,

Thank you for your desire to be part of our seminar, however, due to the worsening of the situation in terms of the spread of COVID-19, the number of applicants has diminished significantly. From the initial 37 applications, 21 were confirmed and as of 29th June, only 5 participants have now confirmed and in the best case scenario, at most 6 more could join us. Due to the increasing number of positive cases of corona virus and the restricted flights to Sofia airport, I doubt the number of participants will increase.

Having all the terms of the situation in mind, the 58th Summer Seminar is postponed to 2021 and if there are applicants that have already purchased their tickets or are insisting on taking part of it, please get in touch with the seminar in Veliko Tarnovo. The university there has their own accommodation and food court, so it’s not a problem to accommodate more people even from 12th July.

I hope to see you all next year. Be safe and take care of yourselves.

Prof. Panayot Karagyozov, Director of the Seminar.

 

 

58-ият Летен семинар по българистика ще се проведе от 12 юли до 1 август 2020 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст (БЧК).

 

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии.

 

Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

Народностното, религиозно и расово многообразие на участниците в Летния университет предопределя наред с приоритетната българоцентричност на Семинара да се създава интернационален дух на взаиморазбирателство и приятелство.

 

Повече информация можете да намерите ТУК