Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2021

   

 

Държавни изпити – 2021 г.

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

18.06.2021 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ

/петък/ ЕЗИК (за специалност Славянска филология);

25.06.2021 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

/петък/ И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология);

12.07.2021 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

/понеделник/ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА,

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

13.07.2021 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите

/вторник/ Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

03.09.2021 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА

/петък/ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ;

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за Българска филология)

 

20.09.2021 г. – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Повече информация можете да намерите тук

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

 

Молба за допускане до държавен изпит