Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2019

   

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

 

21.06.2019 г. /петък/ – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК (за специалност Славянска филология);

28.06.2019 г. /петък/ - ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология);

08.07.2019 г. /понеделник/ – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

148 ауд., 9.00 ч. (БФ)

160 ауд., 9.00 ч. (СФ, Балканистика)

24 ауд., 9.00 ч. (РФ)

(студентите трябва да се явят най-късно в 8.30 ч.)

 

09.07.2019 г. /вторник/ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите Балканистика и Славянска филология)

Защита на езиковедска магистърска теза /дипломна работа/ - 9.00 ч., 149 каб.

Защита на магистърска теза по славянски литератури - 10.00 ч., 156 каб.

Защита на магистърски тези по литература за специалност Балканистика - 10.00 ч., 134 каб.

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

03.09.2019 г. /вторник/ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

БФ - 9.00 ч., 148 ауд., РФ - 9.00 ч., 124 ауд. (студентите трябва да се явят най-късно в 8.30 ч.)

 

Повече информация можете да намерите тук

 

Молба за допускане до държавен изпит