Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2019

   

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

 

 

21.06.2019 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ

 

/петък/ ЕЗИК (за специалност Славянска филология);

 

28.06.2019 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

 

/петък/ И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология);

 

08.07.2019 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 

/понеделник/ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА,

 

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

09.07.2019 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите

 

/вторник/ Балканистика и Славянска филология)

 

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

 

03.09.2019 г. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА

 

/вторник/ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА

 

ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Повече информация можете да намерите тук

 

Молба за допускане до държавен изпит