Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Държавни изпити 2018 - лятна и есенна сесия

   

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

03.09.2018 г. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ /понеделник/

25.09.2018 г. – ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА /сряда/

 

20.10.2018 г. – писмен изпит по практически славянски език, 9.00 ч., 160 каб.

27.10.2018 г. – писмен изпит по теоретичен славянски език и литература, 9.30 ч. в 160 ауд.

06.11.2018 г. – писмен държавен изпит за специалностите Балканистика и Славянска филология - 9.00 ч. в 137 ауд. (Студентите да се явят най-късно в 8.30 ч. пред аудиторията)

07.11.2018 г. – защита на дипломна работа, 9.00 ч. в 149 ауд. (езиковедски дипломни работи); 10 ч., 156 каб. (литературоведски дипломни работи)

 

Повече информация можете да намерите тук

 

Молба за допускане до държавен изпит