Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Атестиране

   

 

ПРОЦЕДУРА

 

по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски"

 

 

Драги колеги, в началото на 2020 г. (според графика, изготвен от декана, вж. файл „График“) ще проведем атестиране на преподаватели във факултета, които към 1.01.2020 г. имат три/ пет години преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ и не са атестирани за този период. Прилагаме документи: Процедура по атестиране в университета – правила (Приложение 4.3) ; График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2020 г. ; Личен отчет (Приложение 4.1) – този файл трябва да се попълни от колегите, които ще бъдат атестирани; Приложение 4.2 – точкова система на СУ „Св. Климент Охридски“; Анкетна карта за студенти (проучването на студентското мнение се прави всеки семестър по електронен път с изключение на случаите, когато няма достатъчно попълнени анкети от студентите).

 

Ако имате въпроси по процедурата на атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес

 

atestirane@slav.uni-sofia.bg

 

или да се обърнете към всеки един от нас:

доц. д-р Марина Джонова (председател), доц. д-р Биляна Михайлова (зам.-председател), доц. д-р Цветана Ралева, доц. д-р Надежда Александрова, доц. д-р Анета Димитрова, гл. ас. д-р Мария Калинова, гл. ас. д-р Наталия Христова.