Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / СДК „Учител“

   

 

Обща информация – СДК „Учител“

 

Следдипломната професионална квалификация е насочена към придобиване и усвояване на знания и умения в областта на организацията, технологията и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище. Обучението завършва с придобиване на свидетелство за професионална квалификация „Учител“.

 

Курсът е ориентиран към специалисти от различни области, които желаят да работят като учители по професионалното направление, което са завършили на бакалавърско или магистърско равнище.

 

Срок на обучението – една година, два семестъра

Форма на обучение – задочна

Учебен план - виж тук

 

Срок за подаване на документи за учебната 2020/2021 - до 17.02.2020 г. (вкл.)

 

Необходими документи за записване:

  • Диплома за завършено висше образование по специалността, по която желаят да работят като учители
  • Заявление

 

Цена на курса - 1500 лв. при група от минимум 10 души (може да се заплати на две равни вноски).

 

Заявление за участие в курса за СДК „Учител“ можете да изтеглите ТУК

 

За контакти:

ЛИЛИЯ БУДИНОВА - Инспектор СДК

e-mail: l.budinova@fp.uni-sofia.bg

стая 56, тел. 9308 337, 989 45 63

 

Прием СДК