Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / СДК „Обучение на Треньори за социалнопедагогически тренинг“

   

Следдипломна квалификация

„Обучение на Треньори за социалнопедагогически тренинг“

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ - Факултет по педагогика стартира иновативна програма за обучение на треньори – водещи на групи за развитие на социални умения и професионална компетентност. Обучението е изцяло практически ориентирано, с активното включване на участниците и водене на група под супервизия. Специален акцент в следдипломната квалификация е развитието на умения за кариерно консултиране. По желание на обучаемите, интегрирано в специализацията, те могат да получат международнопризнатия сертификат за кариерен консултант GCDF.

 

Повече информация за съдържанието на програмата, условията за обучение и контакти с екипа можете да видите Tук .

 

Следдипломната квалификация е подходяща за:

  • педагози, психолози, социални работници и други специалисти, работещи по проекти в неправителствени организации;
  • педагогически съветници в училище;
  • специалисти, работещи в отделите „Човешки ресурси” в бизнес организации;
  • експерти и специалисти от агенции за подбор и обучение на персонала;
  • кариерни консултанти;

 

В резултат на обучението участниците ще могат да организират и провеждат тренинги, да конструират и оценяват програми за обучение, както и да консултират работодатели и служители по проблемите на обучението на персонала.

 

Начало на обучението: при формиране на група от минимум 12 участници

 

Продължителност: 1 година

 

Успешно завършилите специализанти получават Свидетелство за професионална квалификация, издадено от СУ „Св. Климент Охридски“.

 

За да заявите участие, моля попълнете регистрационния формуляр .