Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Следдипломна квалификация / Обща информация

   
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

На специалистите с висше образование предлагаме следните квалификационни форми:

  • дългосрочни 1-годишни курсове – групова и индивидуална форма на обучение;
  • дългосрочни 1-годишни курсове за придобиване на професионална квалификация „Учител“ – групова форма на обучение;
  • краткосрочни курсове с продължителност от 3 до 5 дни – групова форма на обучение.
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС
  • Ще имате шанса да работите под ръководството на висококвалифицирани университетски преподаватели.
  • Програмите са ориентирани към актуални въпроси и решения в педагогическата и социалната практика.
  • Времето и формата на провеждане на курса са съобразени с Вашите възможности.
  • Имате възможност и сами да предложите тематиката на Вашия квалификационен курс.
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ИЗБЕРЕТЕ:

 

ПРИМЕРНИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

 

ПРИМЕРНИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО)

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

На завършилите дългосрочни квалификационни програми се издава свидетелство за придобита допълнителна квалификация.

На завършилите краткосрочни квалификационни програми се издава удостоверение за придобита допълнителна квалификация.

КВАЛИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ ПО ЗАЯВКА

Ако Вие или Вашата институция имате интерес към проблематика, различна от вече предложените, то нашите преподаватели ще разработят за Вас подходяща обучителна програма.

НА ВНИМАНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ

При заявено от Вас желание краткосрочните курсове могат да се провеждат във Вашата институция или на друго предпочитано от Вас място – както в София, така и в страната.

 

Прием СДК