Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Обща информация

   

Факултетът по педагогика предлага магистърски програми по специалностите Педагогика, Социални дейности и Неформално образование. Формите на обучение са редовна, задочна и дистанционна.

За кандидати, завършили специалности, свързани с Педагогика, Социални дейности и Неформално образование, обучението е 2 семестъра. За кандидати, завършили други специалности, обучението е 3 семестъра.