Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ (за приетите 2021/2022 г.)

   

Уважаеми, колеги,

На основание Заповед № РД 19-173 от 25.05.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ заплащането на семестриалните такси за учебната 2022/2023 уч. година ще бъде в следните срокове:

за ЗИМЕН семестър на уч. 2022/2023 г.:

 • за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“, задочно обучение – до 05.09.2022 г.
 • за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“, редовно обучение – до 03.10.2022 г.

 

Заплащането се извършва:

1) по банков път от всяка търговска банка с превод на банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски“

 • Българска народна банка
 • IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
 • Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е: BNBGBG SD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

 • Трите имена (на обучаващия се)
 • ЕГН (на обучаващия се)
 • Факултет по педагогика
 • Магистърска програма
 • Форма на обучение – редовно/задочно/дистанционно
 • Степен на обучение – магистър

 

На основание за превод се вписва такса зимен семестър уч. 20222023 г.

 

Студентите, които за заплатили семестриалната такса чрез банков превод, прилагат в книжката си и копие от вносната бележка или бордерото. На бордерото или вносната бележка трябва да бъдат вписани имената и факултетен номер!!!

 

ИЛИ

 

2) през студентския профил (чрез epay / easypay)

Помощна информация относно технологията на заплащане може да намерите на https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/plashchane-na-studentski-semestrialni-taksi-0

Комисионната (таксата) при извършване на превода или при заплащане през ePay / EasyPay е за сметка на вносителя/наредителя.

 

НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ПАРИЧЕН САЛОН НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“!

 

След заплащане на таксата заверете книжката си в отдел „Студенти“ при инсп. Ралева, каб. 212.

 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ за приетите за обучение 2021 / 2022 г.

 

 

Магистърска програма

 

 

Редовно обучение

 

 

Задочно обучение

 

Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование

 

-

 

750 лв.

 

Педагогика на девиантното поведение

 

750 лв.

 

750 лв.

 

Съвременни образователни технологии

 

750 лв.

 

750 лв.

 

Управление на институции за социална работа

 

800 лв.

 

650 лв.

 

Квалификация и пренасочване на работната сила

 

800 лв.

 

650 лв.

 

Клинична социална работа

 

800 лв.

 

650 лв.

 

Социална работа с бежанци и мигранти

 

800 лв.

 

650 лв.