Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / УЧЕБЕН ПРОЦЕС 2022/2023

   

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС 2022/2023

 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2022/2023

Зимен семестър – от 21.10.2022 г. до 20.01.2023 г.

Летен семестър – от 20.02.2023 г. до 9.06.2023 г.

С оглед на по-късното започване на учебната година е възможно удължаване на времето на семестрите.

 

ИЗПИТНИ СЕСИИ

В рамките на учебната година има три редовни изпитни сесии – януари, април и юни.

  • За учебните дисциплини от зимен семестър: първа изпитна сесия – януари/февруари и втора изпитна сесия – април.
  • За учебните дисциплини от летен семестър: първа изпитна сесия – април и втора изпитна сесия – юни.
  • Поправителна сесия – от 21.08.2023 г. до 03.09.2023 г.

Всички студенти - магистри, които ще се явят на изпити през поправителната сесия, следва да имат издаден протокол за изпит в СУСИ, да са уведомили за това инсп. В. Ралева и преподавателя, при когото е изпитът.

 

 

Годишни такси за обучение на български граждани, граждани на ЕС и на ЕИП за учебната 2022/2023 г. за ОКС "Магистър"

 

ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Магистърска програма

 

Редовно обучение

 

Задочно обучение

 

Дистанционно обучение

 

Образователен мениджмънт 2000 лв. 2000 лв.  
Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование 2000 лв. 2000 лв.  
Съвременни образователни технологии 2000 лв. 2000 лв.
Педагогика на девиантното поведение 2000 лв. 2000 лв.
ИКТ в образованието 2000 лв.
Дизайн за дигитално учене 2000 лв. 2000 лв.
Управление на институции за социална работа 1600 лв. 1300 лв.
Социална работа с деца и семейства 1600 лв. 1300 лв.  
Клинична социална работа 1600 лв. 1300 лв.

 

 

ОБУЧЕНИЕ С ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ

Магистърска програма Редовно обучение Задочно обучение
Съвременни образователни технологии 530 лв. 530 лв.
Дизайн за дигитално учене 530 лв. 530 лв.

 

Съгласно чл. 31(1) 6.1. от Правилника за прием на магистри годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

удивителна

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

удивителна

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.