Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2022/2023 (прием септември)

   

 

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2022/2023

 

За учебната 2022/2023 г. Факултетът по педагогика обявява места за:

Кандидатите за магистърски програми с прием за места с държавна субсидия трябва да преминат успешно конкурсна програма (изпитните теми и литературата са посочени към всяка от програмите).

Кандидатите за магистърски програми с прием за обучение срещу заплащане участват в събеседване.

Кандидатите, положили успешно изпит по конкурсна програма, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2022/2023

Кампанията се провежда в периода юни - септември.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Представяне на магистърските програми - виж тук

За да са активни хиперлинковете в презентацията, свалете я и я гледайте в слайдшоу режим.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Условия за прием

Условията за кандидатстване са посочени във всяка програма и са в зависимост от вида на приема.

 • Ръководство за онлайн кандидатстване - виж тук
 • Подаване на документи:

Документите за кандидатстване се подават на място в 212 стая, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg - виж тук

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Резултатите и класирането са по магистърски програми и входящи номера на кандидатите.

ПЪРВИ ЕТАП

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ (при прием за обучение с държавна субсидия)

Изпитните теми и литературата са посочени към всяка програма, която има обучение с държавна субсидия (виж по-горе).

 • Записването ще бъде на 28, 29 и 30 септември 2022 г. в 212 стая, Ректорат на СУ, северно крило, ет. 1 при инсп. В. Ралева.

Кандидатите да носят студентска книжка, две снимки формат 4/6 см и документ за платена такса за първи семестър.

ВТОРИ ЕТАП

СЪБЕСЕДВАНЕ (при прием за обучение срещу заплащане)

Събеседването включва въпроси, отнасящи се до мотивацията за избор на конкретните магистърски програми, лични, професионални качества и комуникативни умения на кандидатите. Като допълнителен въпрос е включен казус от педагогическата или социалната практика, чрез което се цели да се идентифицират умения на кандидатите за разсъждаване и търсене на решения на реален педагогически или социален проблем.

 • 30 септември 2022 - разпределение по комисии:
  • Комисия по Съвременни образователни технологии - виж тук
  • Комисия по Управление на институции за социална работа - виж тук
  • Комисия по Информационни и комуникационни технологии в образованието и Дизайн за дигитално учене - виж тук
  • Комисия по Педагогика на девиантното поведение и Социална работа с деца и семейства - виж тук
  • Комисия по Клинична социална работа - виж тук
  • Комисия по Образователен мениджмънт и Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование - виж тук
 • Класирани кандидати в МП "Информационни и комуникационни технологии в образованието" и "Дизайн за дигитално учене" - платено обучение - виж тук
 • Класирани кандидати в МП "Дизайн за дигитално учене" - обучение с държавна субсидия, втори етап - виж тук
 • Записването ще бъде на 12, 13 и 14 октомври 2022 г. в 212 стая, Ректорат на СУ, северно крило, ет. 1 при инсп. В. Ралева.

Кандидатите да носят студентска книжка, две снимки формат 4/6 см и документ за платена такса за първи семестър. Заплащането е по банков път на същата банкова сметка на СУ, където е заплатена таксата за участие в кандидатмагистърската кампания. Впишете в основание за плащане - такса за обучение 1 семестър и името на магистърската програма, в която сте приет/а.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА в ОКС "магистър"

21 октомври 2022 г., 16 ч., 65 ауд. (Ректорат, СУ, 3 ет., южно крило)