Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Преобявени докторски програми

   

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани, през учебната
      (Брой)
Професионално направление
редовно задочно
1 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Теория на възпитанието )   1