Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Кандидатстване - програми и конспекти за 2019/2020

   

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейски съюз, през учебната 2019/2020 г.

 

Професионално направление

 

 

 

(Брой)
редовно задочно
1 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Андрагогия )   1
2 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Теория на възпитанието ) 1 1
3 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Педагогическо общуване ) 1  
4. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Професионално образование )   1
5 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Кариерно консултиране ) 1  
6 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Електронно обучение ) 1  
7 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен )   2
8 3.4. Социални дейности ( Организация и управление на социалната работа ) 1 1
9 3.4. Социални дейности ( Социална работа с бежанци ) 1