Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Кандидатстване

   

Форма на обучение: Редовно, Задочно

Състезателни изпити Оценка от дипломата
за средно образование по
По избор
І. Изпит с коефициент 3:
1. Български език и литература;
2. История на България;
3. Философия и социални науки;
4. Чужд език;
5. География на България;
ИЛИ
ІІ. Матура с коефициент 2,5:
6. Български език и литература;
7. История и цивилизация;
8. Философски цикъл;
9. География и икономика;
10. Английски език;
11. Немски език;
12. Френски език;
13. Испански език;
14. Италиански език;
15. Руски език
+ Български език и литература = 24
макс.
бал

Минимални балове по години