Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Неформално образование / Кандидатстване

   

Форма на обучение: Редовно, Задочно

 

Приемът в специалност Неформално образование е на базата на:

 1. ДЗИ1 по български език и литература с коефициент 3.
 2. Задължителен или допълнителен ДЗИ2,3 с коефициент 2,5:
 • История и цивилизации
 • Философия
 • География и икономика
 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Испански език
 • Италиански език
 • Руски език
 • Математика
 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Физика и астрономия
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Предприемачество
 • Музика
 • Изобразително изкуствои

3. общия успех от дипломата за средно образоваине

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.

3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.